Over ons

Projectaanpak

Projectmanagement is een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject bij eTrends. Ieder project heeft zijn eigen projectmanager die verantwoordelijk is voor het maken van een strakke planning en de bewaking van de projectvoortgang. De projectmanager is tevens uw directe aanspreekpunt.

Tijdens een eerste gesprek worden uw wensen en de achtergrond van het project met een projectmanager besproken. Het is voor ons van belang om te weten waar uw bedrijf zich mee bezig houdt en welke doelstellingen u wenst te realiseren. Het eerste gesprek dient als basis om een projectplan op te stellen.

De projectmanager heeft als taak de wensen van de klant om te zetten in een projectplan. Het projectplan is het leidende document in het project. In het projectplan staat de achtergrond van de opdrachtgever, de probleemstelling, doelstelling, het gewenste resultaat en effecten op de organisatie. Daarnaast wordt een uitgebreide planning en beheersaspecten als tijd, geld, informatie, kwaliteit en organisatie beschreven. Het helder op papier hebben van gemaakte afspraken zal het slagen van het project garanderen.

Nadat een conceptversie van het projectplan door u is goedgekeurd, stellen onze technici een functioneel ontwerp op. Het functioneel ontwerp bestaat uit zogenaamde wire-frame modellen van de te realiseren pagina´s. Bij de wire-frame modellen hoort een uitgebreide lijst met functionele eisen die opgeleverd dienen te worden. Bij het maken van het functioneel ontwerp speelt u een belangrijke rol. Tijdens één of meerdere gesprekken wordt er gebrainstormd en alle functionaliteit besproken en op papier gezet.

Het projectplan vormt samen met het functioneel ontwerp en de offerte de startdocumenten voor het project. Deze documenten dienen door u goedgekeurd te worden, alvorens gestart wordt met het ontwikkelen.

Naast het projectplan levert de projectmanager voortgangsrapportages op. De frequentie van rapporteren wordt in overleg vastgesteld. In de voortgangsrapportages komen de beheersaspecten uit het projectplan weer terug. Door de voortgangsrapportages houdt u te allen tijde een vinger aan de pols.